Skip links

Garantii

ŠKODA sõidukite garantiiperioodid ja -tingimused

Üldgarantii
2 aastat / läbisõidupiiranguta (a)
4 aastat / 120 000 km (b)
5 aastat / 150 000 km (c)
Värvkatte garantii 3 aastat / läbisõidupiiranguta
Garantii läbiva rooste vastu 12 aastat

(a) Kehtib kõigile sõidukitele, olenemata sellest kas sõidukile on ostetud lisagarantii või mitte.
(b) Kehtib kõigile sõidukitele ja algab peale 2. aastat eeldusel, et läbisõit ei ületa 120 000 km ning kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.
(c) Uue sõiduki soetamishetkel eraldi lisana juurde ostetav garantiiperiood mis algab peale 2. aastat eeldusel, et läbisõit ei ületa 150 000 km ja kehtib kuni emb kumb eeltingimustest täitub.

Loetelu detalidest ja töödest millele kehtib garantii 6 kuud / 10 000 km emb kumb varem täitub:

a)    hõõglambid;
b)    piduri ja siduri hõõrdkatted;
c)    õhu-, tolmu-, õli- ja kütusefiltrid;
d)    rehvid;
e)    klaasipuhasti harjad;
f)    igasugused seadistustööd (uste, pagasikatete, mootoriruumikatete ja sillageomeetria seadistamine).

ŠKODA garantii üldtingimused

Garantii katab kõik defektid, mis tekivad sõiduki heaperemehelikul kasutamisel  garantiiperioodil ning mis tulenevad auto tootmisel või kokkupanemisel tehtud vigadest.

Garantii võib katkeda, kui tekkinud viga või kahjustus on tekkinud seetõttu, et:
a)    klient ei teavitanud defektist koheselt kui see ilmnes;
b)    vaatamata sellele, et klient teavitas defekti ilmnemisest ei võimaldanud ta vajaliku remondi läbiviimist esimesel võimalusel;
c)    autot oli väliselt mõjutatud, eeskätt teelt üleslendava kruusa ning atmosfääriliste, keemiliste või taimsete kahjustustega, tule, vandalismi või vääramatu jõuga;
d)    autot on eelnevalt ebaprofessionaalselt, mitte vastavalt tootja juhenditele remonditud sealhulgas erinevate vedelike valekasutus;
e)    sõidukile on paigaldatud detaile, mis ei vasta auto homologiseerimisele või ostuobjekti on tootja poolt mittelubatud viisil muudetud;
f)    sõidukile on paigaldatud detaile (tuunitud), eeskätt elektroonilisi detaile, mille kasutamine pole tootja poolt heaks kiidetud;
g)    klient ei ole järginud sõiduki kasutamise juhendit, tehnilise hoolduse ja auto hooldamise eeskirju;
h)    sõidukit kasutatakse pikaajaliselt riigis kus ei kehti talle spetsiifilised nõuded;
i)    sõidukit koormatakse üle või kasutatakse selleks mittelubatud otstarbel. (võidusõit, maastikusõit, koolitussõit jne).

Loomulik kulumine ei kuulu garantii alla.

Värvkatte garantii

Garantii kehtib kolme aasta jooksul, läbisõidust olenemata, keredetailidel tekkinud värvidefektidele ning juhul kui need on tekkinud tootja vale materjalikasutuse või valede töövõtete tõttu.

Garantii läbiva rooste vastu

ŠKODA sõidukitele tagatakse kere seestpoolt väljapoole läbiroostetamise garantii. Garantii katab 12 aasta jooksul, läbisõidust olenemata, materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud rooste sõiduki keredetailidel. Keredetailide all mõeldakse metallist originaal kerepaneele, sealhulgas mootoriruumi kate, uksed (sh viies uks), pagasiruumi kate ja põrandapaneelid. Garantii alla ei kuulu kere külge kinnitatavad osad, nagu näiteks dekoratiivliistud, ukselingid ja hinged.

Värvkatte garantii ja garantii läbiva rooste vastu kaotab kehtivuse, kui:
a)    vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu;
b)    kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt, vastavalt tootja eeskirjadele, kõrvaldatud;
c)    läbiroostetamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide kasutamisega ja tootja poolt ettenähtud kereremonditehnoloogiast mitte kinnipidamisega;
d)    klient ei ole korrapäraselt lasknud läbi viia ülevaatus-hooldusi;
e)    üldgarantii tingimused pole täidetud.

Loe lähemalt
ŠKODA sõidukite garantiitingimused alates 07.2013 (est)

ŠKODA Auto a.s. annab sõiduki garantii kehtivuse ajaks, maksimaalselt 2 aastaks, kogu Euroopa ulatuses mobiilsusgarantii.

Juhul kui jääte oma ŠKODA sõidukiga
teepeale, helistage:

Eestis ŠKODA autoabi numbrile 6 979 182

ŠKODA autoabi teenindab teid ööpäevaringselt.

Välismaal ŠKODA ametlikule maaletooja numbrile,
mille leiate autoga müügihetkel kaasa antavast
vihikust Help On The Road.

Mobiilsusgarantii tagamise tingimustest teavitab ŠKODA ametlik esindus uue auto ostjat auto soetamisel. Täiendavat infot mobiilsusgarantii tingimustest leiab ka autoga kaasasolevate juhendmaterjalide lisast.

Kui klient käib volitatud ŠKODA teeninduspartnerite juures korrapäraselt autoteeninduses sõidukit kontrollimas (vastavalt sätestatud hooldusplaanile) ja toob sõiduki sinna soovituslike remonttööde teostamiseks, mida kinnitab ka hooldusplaan, siis ta vastab sõiduk tasuta mobiilsusgarantii teenuste hankimise tingimustele. Iga kontrollimise käigus pikendatakse mobiilsusgarantiid järgmise sätestatud ajavahemiku võrra.

Liikumisvõimetu sõiduk

Liikumisvõimetu sõiduk on sõiduk, mis omal jõul enam teenindustöökotta ei jõua või millega on tootja tehnilistel või ohutuskaalutlustel vastavalt sõiduki kasutajaraamatule edasisõitmise keelanud.

Kui sõiduk muutub liikumisvõmetuks tootjapoolse misiganes vea tõttu, osutab teeninduspartner või abistav ühing (importööri ja abistamisühingu vahelise lepingu alusel) järgmisi teenuseid:
a) abi kohapeal; (teeninduspartner või abistamisühing);
b) kui defekti ei kõrvaldata koha peal, siis auto pukseerimine lähima teeninduspartnerini, kaasa arvatud
transpordi kindlustamine sõidukis viibijatele;
c) remondi eelisteostamine;
d) kui remonti ei lõpetata samal päeval, siis vajadusel tagab teeninduspartner või juhtumiga seotud
abistamisühing ühe järgmistest 3 võimalusest:
* asendussõiduki rent vajalikuks ajaks (maksimaalselt 3 tööpäeva);
* sõidukis viibijate majutus 1 ööks – ilma toitlustamiseta (maks. Kolme ”tärni” hotell);
* asendustranspordi tagamine reisi sihtkohta (ka ühiskondlikku transporti kasutades).

Kõik need teenused on kliendi jaoks tasuta. Tasuta teenuste alla ei kuulu kliendi süül (näiteks kütusepuudus) või väliste vägivaldsete mõjutuste tõttu (näiteks autoavarii) tekkinud puudused.

Juhul, kui käesolevas peatükis fikseeritud tingimused on täidetud, tagab ŠKODA välismaal toimunud mobiilsusgarantii juhtumi tavapärase 2 aastase sõiduki garantii jooksul kulude hüvitamise.

Loe lähemalt SIIT

Millistes riikides ŠKODA garantiitingimused kehtivad?

Garantiitingimused kehtivad järgmistes riikides: EU riigid, Norra, Šveits, Martinique, Guadeloupe, Reunion, Island, Israel, Valgevene, Kolumbia, Trinidad, Guatemala, Ecuador, Dominikaani Vabariik, Barbados, Panama, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Süüria, Saudi Araabia, Katar, S A E, Türgi, Tšiili, Costa Rica, Bermuda, Venezuela, Palestiina, Horvaatia, Ukraina, Hiina, Moldaavia, Makedoonia, Bosnia, Albaania, Venemaa, Alžeeria, Egiptus, Aafrika riigid, Omaan, Kuveit, Bahrain,  Kasahstan, Armeenia, Aserbaidžaan, Kirgiisia, Turkmenenia, Sudaan, Keenia, Ghana, Etioopia, Elevandiluurannik, Negeeria ja ülejäänud maailm.

Millal algab garantiiperiood?

Garantiiaeg algab uue auto esimesele omanikule üleandmise päevaga, olenemata valmistamiskuupäevast ja laoshoidmise ajast. Garantii alguse aeg märgitakse esimesele omanikule autot üle andes hooldusraamatusse.

Kas defektsed osad parandatakse või asendatakse?

Defektse varuosa parandamise või asendamise üle otsustab ŠKODA ametlik esindus, maaletooja või tootja iga üksikjuhtumi osas eraldi.

Kas garantiikorras remonditud või välja vahetatud detailidele kehtib garantii?

Hoolimata remondi meetodist jääb asendatud või parandatud detailile kehtima garantii sõiduki garantiiperioodi lõpuni.

Kas garantiikorras välja vahetatud detailidel ja tööl on garantii

Garantiikorras välja vahetatud detailidele ja tööle kehtib garantii sõiduki garantiiperioodi lõpuni.

Kui pikk on ŠKODA sõidukite rehvide garantii?

Rehvidele kehtib eraldi garantii, mille annab rehvitootja läbi oma maaletoojate. ŠKODA ametlikud esindused suhtlevad rehvi garantii küsimuste puhul vastavate maaletoojatega.

Kas ŠKODA sõiduki garantii jääb ka kehtima pärast omaniku vahetust

ŠKODA sõiduki garantii läheb automaatselt ja tasuta üle järgmisele omanikule.

Mida ŠKODA garantii ei kata?

Hoolduskulud. Planeeritavate korraliste hooldetööde – vedelike ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, süüteküünalde vahetamise ning kulunud klaasipuhastajakummide, piduriklotside ning siduri hõõrdkatete väljavahetamise, rataste kaldenurkade reguleerimise – kulud katab üldjuhul auto omanik.
Juhul kui nimetatud hooldustööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile.

Garantii katkemine finantsettevõte või kindlususettevõtte otsusel. Sõidukil, mille finantsettevõte või kindlususettevõte kuulutab hävinuks ja mis ei kuulu taastamisele, lõpeb sellest hetkest ka sõiduki garantii.

Sõiduki omaniku või kasutaja mittemateriaalne saamata jäänud tulu ja muu sarnane kahju. Sõiduki omaniku või kasutaja saamata jäänud tulu ja muu sarnane kahju, mis ei ole otsene varaline kahju, nagu ebamugavuse, transpordi, telefoni ja majutusega seotud kulud ning personali või vara kaotusega seotud kulud jms.

Sõiduki vigastusi mis on tekkinud tulekahju, vandalismi, avarii, vargus või force majeure tagajärjel.